benefietdiner

13 03 2016

sjaak pach stichting

Dat de vaarvakanties elk jaar weer succesvol zijn blijkt uit de enthousiaste reacties van de deelnemers. Zij kunnen enorm genieten van het varen, samen zitten op een terrasje in de steden waar wij aanleggen, de disco avond en de heerlijke maaltijden aan boord. De vossenjacht en de themadagen geven ook een verrassende tintje aan het geheel. Maar bovenal wordt er genoten van de gezelligheid als zij bij mooi weer op het topdek zitten en genieten van de aandacht die zij krijgen van onze vele vrijwilligers. Het enthousiasme waarmee deze begeleiders aan de week beginnen is al een garantie voor het slagen van de vakantie. En wanneer deze vrijwilligers aan het eind van de week de deelnemers uitzwaaien denken zij, maar ook de deelnemers, aan: “VOLGEND JAAR WEER"

Wij hopen dan ook dat u op 13 maart tijdens “Still Alive” een leuke avond gaat beleven en bedanken u dan ook voor uw bijdrage om voor 42 lichamelijk gehandicapte kinderen weer een onvergetelijke vaarvakantie mogelijk te maken.

 

 

 

 

 

 

Marcel Burger

Voorzitter

Vaarvakantie voor het lichamelijk gehandicapte kind.

 

De Sjaak Pach Stichting heeft als doel het organiseren van vaarvakanties voor lichamelijk gehandicapte kinderen en jongeren uit heel Nederland. Het betreft een vaarvakantie met het vakantie-hospitaalschip “Prins Willem Alexander”. De stichting is opgericht als “Stichting Vakantie voor het Lichamelijk Gehandicapte Kind”. Initiatiefnemer was de Heldernaar Sjaak Pach. Hij bemerkte dat een vakantie voor een rolstoelgebonden kind vele problemen met zich meebracht. Door allerlei acties wist hij het benodigde bedrag bijeen te brengen en in de zomer van 1982 vertrok hij voor de eerste maal op vakantie met 42 lichamelijk gehandicapte kinderen. Het werd een succesvolle vakantieweek. Na het overlijden van Sjaak Pach in 1989 hebben enkele vrijwilligers onder de nieuwe naam, Sjaak Pach Stichting, de organisatie voortgezet. Al meer dan 30 jaar is het bestuur succesvol in het bewerkstelligen van haar doel.

 

De vaarvakantie is bestemd voor rolstoelgebonden kinderen en jongeren uit heel Nederland. Voor de deelnemers met ziektebeelden als spasticiteit, spina bifida en spierdystrofie worden de deelnamekosten zo laag mogelijk gehouden. Het bestuur is hiervoor afhankelijk van de ter beschikking zijnde financiële middelen. Om het benodigde bedrag van € 35.000,- bijeen te krijgen is het bestuur ieder jaar weer druk bezig met fondsenwervende activiteiten. Verder ziet zij zich gesteund door giften van het bedrijfsleven en haar donateurs.

RESERVEREN

voor vragen en opmerkingen kunt u mailen naar info@stillalive.nl

of bellen met 06-557 46 019

Reservering verzenden...

Er is een fout opgetreden in de server.

Reservering ontvangen.

ALLE TAFELS VERKOCHT!

dit evenement is als ANBI aangewezen

website gerealiseerd door

Volgens artikel 3, lid 5 van de statuten van de Stichting ontvangen de bestuurders geen beloning voor de door hen verrichte werkzaamheden.